В търсенена на Божествената хармония

Постигането на балансиран живот е висш идеал в съзнанието на човека. Но какъв е замисълът на Бог? Дали ни е създал, за да търсим своето щастие на Земята или изпитва нашия Дух чрез страдания? А може би хармонията не съществува.

Отговорите ще научим от Кристина Сунгарска. Нейният професионален път започва с наказателното право. Когато се сблъсква с извършени тежки престъпления, си задава въпроса: „Защо се случват такива ужасни неща?“ И търси отговорите в света на психологията. Така освен „Право“ завършва „Социална и криминална психология“, а днес работи като частен психолог и социален възпитател към Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.

Споделете