Професионален опит

Черно и бяло в нас се преплита

в неделим кръговрат…