Минало отминало

Било ли е или не е било, бил ли съм или не съм бил?

Какво е миналото за мен и какво съм аз за миналото

Там ли съм още? И къде точно?

На коя карта да погледна, та да се намеря, да се намеря и преместя, че бъдеще дошло, а аз не съм разбрал.“

„Няма да забравя, винаги ще помня…“