За любовта

От векове най-обсъжданата тема е за любовта. Всички се питаме „защо и как се влюбваме?“, но всъщност го приемаме за най-естественото и желано състояние. Психологията разкрива истини за човека и неговия свят. Изтъкани сме от една много фина материя, която преплита първични инстинкти и интелект, с еволюционна жажда за духовно развитие. Любовта  е пътят на човека, а неговите избори са картата, която ни упътва за предизвикателствата и трудностите. Житейските уроци, заради които ще можем да осъществим предназначението си.

Важно е да знаете повече за това в какви периоди от живота си срещате любовта, както и каква перспектива носи свързването ви с другия. Психологията е логика или език, на който можем да научим повече за собствената си мотивация, когато търсим връзка с другите.

Хармонията е в основата на дълготрайните взаимоотношения. От хармонията помежду ни зависи качеството на онова, което ще научим. Всичките ни опити за създаването на ползотворни взаимоотношения формират опита, от който зависи бъдещето ни. Почти винаги хората изпитваме трудности за опазването и съхраняването на взаимоотношенията ни, защото винаги съществуват „изпитания“, които тестват наученото от опита ни.

Желанието за мир ни дава винаги шанс да продължим да търсим и намерим начин да постигнем споделяне. Желанието за любов е нещото, което крепи душевния ни мир и здравата психика.

Нехармоничните взаимоотношения също учат и създадат опитност, но бъдещето и продължението на връзките ще изискват повече усилия и търпение. Водещи до трансформация и промяна.

За любовта
Споделете